Her Toprak kendine özgü kimyasalları barındıran kompleks bir yapıdır. Bitkiler için de gelişim sonuçları da farklı farklı olması çok doğaldır. Dünyada her meyve için farklı anaçları bulunması ve geliştirilmesi farklı toprak tiplerinde de meyvecilik yapma olanağı tanımaktadır.
Eğer Üretmeyi planladığınız meyve ve çeşidini seçmişseniz. Çeşidinize aşı uyuşması sağlayan ve toprağınıza en uygun gelişim ve yaşama şansı tanıyacak anacı seçmek zorundasınız. Aksi takdirde doğru ürün ve çeşit seçseniz dahil meyvecilikte başarılı olma şansınız azalır yada olmaz.
İyi bir meyvecilik yatırım planında mutlaka hedefinize uygun doğru anacı seçmeniz gerekir.

Doğru anaç seçmek için şunlara dikkat etmek gerekir.

1. Her 5 dönüm için en az 3 derinlikten tekniğine uygun toprak numunesi alarak güvenilir bir laboratuara gönderin.
2. Çıkan sonuçları Anaçların istekleri ile karşılaştırın.
3. Uyumsuzlukları tespit edin.
4. Uyumlu olanları seçin.
5. Uyumlu olanların hangisinin belirlediğiniz çeşide uyuşup uyuşmadığına bakın.
6. Belirlediğiniz üretim tekniklerine uyuşup uyuşmadığına bakın..
Tüm bunlar yaptıktan sonra uyuşan anaç varsa onu tercih edin.. Kesin uyumsuzluklar varsa üretmeyi düşündüğünüz
ürünü değiştirin.


 

 
 
Pazarlama İletişimi:Asia Minör