TARIMSAL SULAMADA PROJELENDİRMENİN ÖNEMİ

Su bütün canlıların yaşam kaynağıdır. Bununla beraber Dünyada canlıların kullanabileceği su rezervleri sınırlıdır. Bu rezervlerin nasıl kullanıldığının yanında kirlilik ve aşırı su tüketimi tarımsal amaçlı su kullanımının nasıl olması gerektiği ve sulama sistemi tasarlarken ne kadar hassas olmamızı gerektirmektedir. Dünyada bir çok ülke su kaynaklarının optimum kullanımı konusunda master projeler yapmakta, biyo teknolojik yatırımlar ile az su kullanan tarımsal ürün çeşitleri geliştirmektedirler.

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta dünyada var olan bitkisel ürünlerin dönemsel su ihtiyaçları iklim ve toprak koşullarına göre hesaplayabilmektedir. Mühendislik bu hesapları yapabilirken var olan uygulamalar maalesef suyun ihtiyacımızdan çok öte miktarlarda kullandığımızı göstermektedir.

Bir üretici ürettiği ürünün ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu gelişi güzel parametreler ile yapmaktadır. Halbuki basit mühendislik hesapları ile sulama suyu miktarını ve sulama aralığını hesaplamak çok kolay hale gelmiştir. (Crop Wart )

Bir Tarımsal ürün deseninde verimli ve karli yetiştiricilik yapılması isteniyorsa suyun kullanımının yanında, düzenli su vermek, en az enerji kullanmak, sulama sistemleri tasarlarken gübreleme faktörlerini tüm bitkisel ürünlere homojen verebilmek ve en önemlisi tüm ürün desenine gerektiği kadar ve eşit miktarda su vermek üretici için birincil hedef olmalıdır. Tüm bunları yapabilen bir sulama sistemi düzenli ve homojen ürün almakta, ürettiği ürün pazarda daha yüksek fiyatta alıcı bulabilmektedir. Tüm bu avantajları elde ederken toprağının tuzlanması engellemekte, kök hastalıklarının yayılmasını engelleyerek daha az kimyasal ilaç kullanımını sağlamaktadır.

Ülkemizde sulama bilinci ve doğru sulama projeleri oluşturma yeteneği maalesef yeni yeni gelişmektedir. Özellikle damla ve yağmurlama sulama sistemine getirilen teşvikler üreticilerimizi bilinçlendirmektedir. Bununla beraber uygulamada bir çok aksaklık ve hatalı projeler karşımıza çıksa da gelecekte yukarda sayılan hedeflere ve karli üretim tekniklerine geçeceğimize inancımız tamdır.

İbrahim OĞUZ
Ziraat Mühendisi
 

 

 
 
Pazarlama İletişimi:Asia Minör