SULAMA YÖNTEMİ TASARLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER

Sulama Sistemi tasarlarken ne için tasarlandığı, ana hedefin ne için olduğu çok önemlidir. Bir Üreticinin Ne tür sulama sistemi kullanacağını nasıl karar vereceği yani damla sulama mı yapmalı, yoksa minispring sulama mı, yada yağmurlama sulamı mı yapması gerektiğine nasıl karar verecek?
Tarımsal amaçlı sulama sistemi tasarlanıyorsa aşağıdaki parametreler dikkate alınarak sulama sisteminin nasıl olması gerektiğine karar verilmelidir.
1. Üretilmesi hedeflene ürün grubu?
a. Meyve – Bağ- Süs Bitkileri
aa. Bodur
Bu tür yetiştiricilik yapılıyor ise ve tarımsal don yoksa damla sulama sistemi en uygunudur. Karar verilmesi gereken ağacın yaşına göre tek sıra mı yoksa çıft sıra mı olacağıdır. Bölgede don riski varsa meyve yatma döneminde mini sprey düşünülmelidir.
ab. Y. Bodur
Bu tür yetiştiricilik yapılıyor ise ve tarımsal don yoksa damla sulama sistemi en uygunudur. Lateral hatlar mutlaka çift sıra olmalıdır. Bölgede don riski varsa meyve yatma döneminde mini sprey düşünülmelidir.

ac. Klasik
Bu tür yetiştiricilik yapılıyor ise ve tarımsal don yoksa da varsa da mini sprey spring sulama sistemi en uygunudur. Fidan döneminde damla sulama yeterli olacaktır.
b. Sebze - çiçek
ba. Sera
Tamamen damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.
bb. Açık tarla
Damla sulama sistemi kullanımı en uygun yöntemdir. Ama bazı durumlarda yağmurlama sulama da geçerli olabilmektedir.
c. Tarla bitkileri
ca. Soğuk iklim tahılları
yaygın olarak yağmurlama kullanılması uygun olmakla beraber suyun yetersiz ve modern üretim düşünülen yerlerde damla sulama en idealidir.
cb. Sıcak iklim tahılları
yaygın olarak yağmurlama kullanılması uygun olmakla beraber suyun yetersiz ve modern üretim düşünülen yerlerde damla sulama en idealidir.
cc. yem bitkileri
Özellikle slajlık mısırda damla sulama, yonca fiğ gibi ürünlerde yağmurlama en idealdir..
cd. yağlı tohumlar
Amaca ve çeşide göre değişmektedir.
2. Toprak Yapısı
Toprağınızın yapısı sulama sisteminizi belirleyici faktör olur. Çok kumlu topraklarda yağmurlama önem kazanırken, çok killi ağır topraklarda damla sulama önemlidir.
3. Toprağın su alma hızı (inflitre)
Toprağınızın su alma hızı çok düşükse yağmurlamadan kaçınmak gerekir. Aksi takdirde erozyon ve toprak kaybı ve ürün kayıpları yaşanır.
4. Su kaynağı durumu
Su kaynağınızın durumu değişkenliği ve kaynağınızın partikül yoğunluğu sulama sisteminiz belirlerken baz almanız yada önlem almanız gerektiren kriterlere girer.
5. Su kaynağı debisi
Kaynağınız sınırlı alan büyükse yani kaynağınız yağmurlamaya yetmiyorsa damlamaya dönmek zorundasınız.
6. Su kaynağının kimyasal özellikleri
Tuzluluğa yakın değerler taşıyorsa su kaynağınız az su verecek yöntemler geliştirmek zorundasınız.
7. İklim parametreleri
Tarımsal don riskleri varsa mini spring sistemler ile dona karşı mücadele etmeyi düşünmek gerekir.
8. Yetiştirme tekniği
Organik ürün yetiştiriciliği yapmak hedefse en az hastalık ve zararlı yaratan damla sulama tekniğine dönmek zorunluluğu vardır.

Tüm bu parametreler göz önüne alınarak nasıl bir sulama sistemi geliştirilmesi gerekliliğine karar verilmelidir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pazarlama İletişimi:Asia Minör