DOĞRU TASARLANMIŞ DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNDE OLMASI GEREKEN KRİTERLER
Damla sulama sistemi sadece bitkilerin kök bölgesine su vermek mantığı değildir. Damla sulamada ana hedefler aşağıdaki özelliklerin hepsini taşımalıdır.
1. Mümkün mertebede enerji kullanmadan tasarlanmalıdır.
Bunun için mümkün mertebe alanın en yüksek kotlarına suyu taşıyıp cazibe oluşturacak yöntemler geliştirilmelidir.
2. Su kaynağınızı çok iyi analiz ederek damla hatlarına sudan başka hiçbir cisim girmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Damla sulama sitemi kapalı sistemler olduğundan sistemin içine boyutları ne olursa olsun su hariç hiçbir materyalin girmemesi gerekir. Bunun için su kaynağının taşıyabileceği sedimentlerin tanımlanması ve buna göre Hidrosiklon, kum çakıl filitresi ve Elek filitreden oluşan yapılanın sistemden önce monte edilmesi şarttır. Hatta iki adet elek filitre kullanılması güvenirlilik açısından mükemmel olacaktır. Elek filitrelerin gözenek genişliği damlatıcıların gözenek genişliğinden mutlak olarak küçük olması şarttır.
3. Suyun havasını mutlaka boşaltmalıdır.
Suyun akışı mutlak olarak hava yapacaktır. Damlatıcıların çalışması için Vantuz şarttır.
4. Bay pas vanaları mutlaka olmalıdır.
Sistemin sağlıklı çalışması ve doğabilecek olumsuzlukların kolay giderilmesi için by pas vanaları şarttır.
5. Basınç ayarları istenildiği ölçüde olmalıdır.
Çok büyük alanlarda sulama sistemi tasarlanırken mutlaka basınç farkları oluşacaktır. Bunun önlenmesi için vana başlarında basınç dengeleyicilerin konması şarttır.
6. Uzunluk kıstaslarına mutlak riayet edilmelidir.
Gerek manifold kıstasları gerek lateral kıstaslarının kullanılacak boru ve çaplarına uyulması gerekmektedir.
7. Ana ve manifold hatlar mutlaka gömülü kalmalıdır.
Ana ve manifold hatların mümkün mertebe toprak altında kalması ana sistemin uzun ömürlü olması açısından şarttır.
8. Bitkilerin eşit gübre almasına olanak sağlayan düzenekler olmalıdır.
Damla sulama sistemi ayni zamanda gübreleme yapabilme özelliğini taşıyabilmelidir.
9. En önemlisi sulaması düşünülen her bitkiye eşit su verebilme özellikleri taşımalıdır.
İyi bir tarımsal üretim için en önemli kriter bitkilere doğru zamanda gerektiği miktarda ve eşit oranda su vermekle olur. Eşit olara su vermek için (Düz alanlar hariç) mutlaka basınç dengeleyicili damlatıcıların kullanılması şarttır.

Eğer Hedeflerinize uygun, kalıcı ve rantabl bir sulama sistemi tasarlatmak istiyorsanız mutlaka yukarıda bahsedilen kriterlere özgü sistem tasarlamak gerekir.

Bol, verimli ve kazançlı ürünler en büyük dileğimizdir.

İbrahim OĞUZ
Ziraat Müh.

 

 

 


 

 

 
Pazarlama İletişimi:Asia Minör