Merhaba;
İntansif İnşaat, rekabetin ve mühendislik hizmetlerinin en üst noktada kullanıldığı inşaat sektörüne hizmet vermek için 2008 yılında sektörel deneyimi olan bir ekiple kurulmuştur. Sektörün ihtiyaçlarını bilen, hangi aşamada ne tür çözümler üretilmesi gerektiğini, bunu yaparken de bilimsel bilgiden ödün vermeyen firmamız önemli projelere imza atmayı hedef edinmiştir.

Teknolojik gelişmenin hızı, inşaat gibi teknik alanlarda daha çok hissedilmektedir. Görece teknik gelişmenin daha çok bu alanlarda olduğunu düşündüğümüzde bu alanlardaki uzmanlığın ne kadar önemli olduğunu belirtmemize gerek yoktur. Bu noktada insanın yaşam kalitesinin bir göstergesi olan, yapı sektöründe hizmet üretmenin ne kadar zor ve bir o kadar da önemli olduğunun bilincindeyiz.

İntansif İnşaat olarak, aldığı her projenin detaylarına sağladığı katkı, bir sonraki proje taahhütlerinin hacminin büyümesini sağlamıştır. Bu bağlamda mühendislik bilgisinin yanında projelere yaratıcı katkılar ve çözümler üretmeyi her zaman kendimizde bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Ürettiğimiz hizmetin insan odaklı olduğunu biliyoruz. Proje ve uygulamalarımızın insanın yaşam kalitesine katkı sağlaması bizim için her zaman gurur kaynağı olacaktır. Uzmanlık alanına odaklanmanın burada yetkinleşmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İntansif İnşaat olarak kendi ana segmentimize odaklanmak bizi gelecekte uluslararası bir firma yapacağına inancımız tamdır.

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla mevcut taahhütlerini zamanında ve yetkinlikle tamamlaması, mühendislik kadrolarının uzmanlığının yanı sıra sahadaki personelimizin üstün gayretlerinin bir sonucudur. Sahadaki operasyonlardaki yetkinliğimiz diğer saha unsurlarıyla entegre olma yetimiz, bizi ayrıcalıklı kılan bir başka özelliğimizdir. Sahalarımızdaki iş akışımız sistematik ve çağdaş yönetim anlayışımızın bir sonucudur.

İnşaat sektörünün altyapı ve üst yapı sorunlarına çözümler üretebilme yeteneği firmamızın itici gücü olmuş ve olacaktır. Ayrıca Kuruluşumuzu genç olması bizlere dinamizm, başarma azmi ve kararlılığını sağlamaktadır. Tüm bu yaklaşımlar gelecekte de bizlere ve paydaşlarımıza en doğru yolu göstermeye devam edecektir. Bu vesile ile sizleri de aramızda paydaş olarak görmek mutluluk verecektir.

Saygılarımla
İbrahim Oğuz
Genel Müdür

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
Ankara Web Tasarım ve İçerik Yönetimi : Asia Minör